About

Who We Are

We are Welsh Labour members of the National Assembly for Wales. We are active trade unionists who believe that trade unions are a force for good in society.

Pwy ydym

Rydym yn Aelodau Llafur Cynulliad Cymru. Rydym yn undebwyr llafur gweithgar sy’n credu bod yr undebau llafur yn rym er daioni yn ein cymdeithas.

Our Aim

The Assembly Trade Union Group works with trade unions and their members from across Wales to promote trade union successes, share ideas and help mobilise against threats to the trade union movement and working people in Wales. The Assembly Trade Union Group is a voice for Trade Unions in the National Assembly for Wales and we welcome contributions from trade union members and the general public in Wales.

Ein hamcan

Mae grŵp Undeb Llafur y Cynulliad yn gweithio gyda’r undebau llafur a’u haelodau o ledled Cymru i hyrwyddo’i llwyddiannau, rhannu syniadau a helpu i ysgogi yn erbyn bygythiadau i’r mudiad undebau llafur a phobl sy’n gweithio yng Nghymru. Mae grŵp undebau llafur y Cynulliad yn llais ar gyfer undebau llafur yn Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac rydym yn croesawu unrhyw gyfraniad gan aelodau’r undebau yng Nghymru a’r cyhoedd yn gyffredinol.